بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

این پژوهش به بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها می پردازد پایان نامه رشته بهداشت

دسته بندی پیراپزشکی
فرمت فایل docx
حجم فایل 354 کیلو بایت
تعداد صفحات 66
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشته بهداشت

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

چکیده :

توسعه سریع تکنولوژی های جدید، همراه با یکسری مشکلات محیطی از جمله آلودگی خاك، آب و هوا است. آلوده شدن خاك بوسیله فلزات سنگین ساختار و تنوع زیستی خاك را بهم می زند. گیاه پالایی از روش های نوین در پاکسازی خاك از فلزات سنگین می باشد. گیاه پالایی از جمله روش های پیشنهادی است که با انباشت عناصر سنگین در اندام هوایی گیاهان، خروج این عناصر از خاك های آلوده را امکان پذیر می کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی ژن های مسئول در تجزیه ترکیبات نفتی باکتری های مؤثر در زیست پالایی آلودگی های نفتی و انتقال این ژن ها به گیاهان مناسب و شناسایی گیاهانی که خود دارای قدرت تجزیه ترکیبات نفتی جهت حفظ محیط زیست است.این مطالعه به روش مروری-توصیفی بر روی مطالعات کتابخانه ای در مورد گیاه پالایی انجام گردید. نتایج نشان می دهد که تفاوت زیادی بین استفاده از گیاه پالایی و عدم استفاده از آن در کاهش آلودگی خاک وجود دارد وگیاه پالایی می تواند بین 13 تا 50 درصد کاهش آلودگی خاک را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی :

فلزات سنگین

آلودگی خاک

گیاه پالایی

آلودگی های نفتی

زیست پالایی

مقدمه:

آلودگی زیست محیطی از جمله مسایلی است که بشر با آن روبرو است. فعالیت های صنعتی ، کشاورزی و… بشر باعث ایجاد و افزایش آلودگی درآب و خاک گردیده است. که این تغییرات روز به روز مشهودتر و ملموس تر گردیده ودیده بانان محیط زیست را ملزم به بکار بردن روش هایی برای جلوگیری یا رفع آلودگی کرده است. یکی از مشکلات بشر در قرن حاضر مسئله آلودگی محیط زیست به وسیله فلزات سنگین است. معدن کاری وذوب سنگ های معدنی فلزدار به مقدار زیادی میزان فلزات سنگین را طی دو قرن گذشته افزایش داده است.خیلی از این عوامل آلوده کننده تأثیرات سمی وسرطان زایی در بدن دارند و اگر از خاک و آب حذف نشوند از طریق گیاهان وارد زنجیره غذایی شده و به بدن انسان راه می یابند.گیاهان، خاك های آلوده را پاك می كنند. گیاه پالایی؛ فصلی جدید در محافظت از محیط زیست است.گیاه پالایی یك تكنیك باصرفه اقتصادی، زیست محیطی و علمی است كه برای كشورهای در حال توسعه مناسب است و تجارت با ارزشی به حساب می آید. متاسفانه علی رغم این پتانسیل، هنوز در برخی از كشور ها مانند كشور ما به عنوان یك فناوری استفاده تجاری ندارد.

گیاه پالایی با استفاده از مهندسی گیاهان سبز شامل گونه های علفی و چوبی برای برداشت مواد آلاینده از آب و خاك یا كاهش خطرات آلاینده های محیط زیست نظیر فلزات سنگین،عناصر كمیاب، تركیبات آلی و مواد رادیواكتیو به كار برده می شود.مهم ترین تركیبات معدنی آلاینده، فلزات سنگین بوده و میكرو ارگانیسم های خاك قادر به تجزیه آلاینده های آلی هستند، اما برای تجزیه میكروبی فلزات نیاز به آلی شدن یا تغییرات فلزی آنها وجود دارد كه امروزه از گیاهان برای این بخش استفاده می شود. اگرچه دغدغه دیگر برای كارشناسان، نحوه استفاده از گیاهانی است كه به این شكل آلوده می شوند، اما راهكار تولید انرژی به عنوان یكی از ضروری ترین بخش های زندگی امروز، دریچه دیگری را برای دانشمندان باز كرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………2

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………3

1-2 تعریف گیاه پالایی …………………………………………………………………………………….4

1-2-1 انواع روش های پاکسازی …………………………………………………………………………4

1-2-2 گیاه پالایی دو مکانیسم اصلی دارند…………………………………………………………….4

1-2-3 مشخصه گیاهان مناسب برای گیاه پالایی ……………………………………………………..4

1-2-4 انباشتگرها ………………………………………………………………………………………….5

1-3 انواع فرایندهای گیاه پالایی …………………………………………………………………………5

1-4 فلزات سنگین و دسترسی آنها در خاك ……………………………………………………………6

1-4-1 واكنش گیاهان به فلزات سنگین …………………………………………………………………6

1-4-2 پالایش فلزات سمی ……………………………………………………………………………….6

1-4-3 باکتری ها به دو دلیل فلزات را جذب خود می کنند …………………………………………….7

1-4-4 مکانیسم های اتصال فلز به جدار خارجی سلول را می توان به سه دسته تقسیم کرد…..7

1-4-4-1 متیله کردن فلز در چند مرحله انجام می گیرد ………………………………………………..8

1-4-4-2 ترکیب گروه متیل تولید شده با فلز …………………………………………………………….8

1-4-5 فیتواکسترکشن …………………………………………………………………………………….9

1-4-5-1 خصوصیات بهترین گیاهانی که برای فیتواکسترکشن مورد استفاده قرار می گیرند……..11

1-5 گیاه پالایی طبیعی و گیاه پالایی تیمارشده با مواد شیمیایی …………………………………..12

1-5-1 نقش قارچ Arbuscular mzcorrhiya درگیاه پالایی ……………………………………………..13

1-5-2 خصوصیات باكتریهای مؤثر در پالایش سبز ………………………………………………………14

1-5-3 نقش باكتریها و جمعیت میكروبی خاك در پالایش سبز خاكهای آلوده ……………………….14

1-6 بیوتکنولوژی و گیاه پالایی ……………………………………………………………………………17

1-6-1 كاربرد مهندسی ژنتیك برای بهبود گیاه پالایی …………………………………………………25

-6-2 امکان استفاده از گیاهان بعد از فرایند گیاه پالایی ………………………………………………25

1-6-3 مصرف تولیدات گیاه پالایی ………………………………………………………………………..26

1-6-4 تولید انرژی …………………………………………………………………………………………26

1-6-5 آینده گیاه پالایی ……………………………………………………………………………………27

1-6-6 مزیت های گیاه پالایی……………………………………………………………………………..28

1-6-7 محدودیت های گیاه پالایی………………………………………………………………………..29

1-6-8 گیاه پالایی خاک های آلوده به ” فنانترن” با استفاده از گیاه سورگوم ………………………30

1-6-9 تاثیرمخلوط دوگیاه یونجه و فسكیو درگیاه پالایی خاك آلوده به نفت خام سبك …………….30

1-6-10 قابلیت زیست پالایی خاكهای آلوده به آرسنیك توسط كلم زینتی …………………………32

1-7 فناوری زیست پالایی برای حذف آلودگی های نفتی در خاک وآب …………………………….33

1-7-1 حذف آلودگی های نفتی …………………………………………………………………………34

1-7-1-1 سه فرم کلی برای زیست پالایی وجود دارد ………………………………………………..35

1-7-2 ساختار نفت ……………………………………………………………………………………….36

1-7-2-1 میکرو ارگانیزم های مسئول تجزیه نفت ……………………………………………………..37

1-7-2-2 مکانیزم های تجزیه اجزای نفت خام ………………………………………………………….37

1-8 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………39

1-8-1 هدف اصلی طرح (General Objective) …………………………………………………………39

1-8-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) …………………………………………………………39

1-8-3 اهداف كاربردی …………………………………………………………………………………….39

1-8-4 فرضیات یا سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………39

1-9 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………39

فصل دوم مواد و روش ها ………………………………………………………………………………….41

2-1 مواد و روش ها ………………………………………………………………………………………..42

فصل سوم یافته ها و نتایج ………………………………………………………………………………..43

3-1 گیاه پالایی در کجا استفاده می شود ؟ ……………………………………………………………44

3-2 مزیت ها و معایب گیاه پالایی ……………………………………………………………………….44

3-2-1 مزیت های گیاه پالایی در مقایسه با مدل کلاسیک …………………………………………..44

3-2-2 معایب گیاه پالایی در مقایسه با مدل کلاسیک ………………………………………………..45

3-3 هدف از گیاه پالایی و تکنولوژی زیستی ……………………………………………………………45

3-3-1 ارزیابی خطر …………………………………………………………………………………………46

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………..47

4-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….48

4-1-1 بررسی و مقایسه تاثیر گیاه پالایی بر روی دفع آلودگی خاک …………………………………48

4-2 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………..48

فصل پنجم منابع …………………………………………………………………………………………….50

5-1 منابع ……………………………………………………………………………………………………..51

فهرست جداول

عنوان جدول صفحه

جدول(3-1): آزمایش های گیاه پالایی در نواحی مختلف از آمریکا ……………………………………44

جدول(4-1): مقایسه ای بین روش های بدون گیاه و گیاه پالایی جهت کاهش آلودگی نفتی خاک…………………………………………………………………………………………………………. 48

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم به مقدار 1 گرم در روز و به مدت 30 روز بر پروفایل لیپیدی و بعضی نمایه های چربی بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی بود

دسته بندی پیراپزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.243 مگا بایت
تعداد صفحات 118
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشدرشته علوم تغذیه
بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

دانلود مقاله همین عنوان:

تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یاچاقی

مقدمه:

امروزه اضافه وزن و چاقی به شکل اپیدمی جهانی درآمده است. این بیماری از عوامل مهم مرتبط با اختلال لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم است و همه آنها از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی-عروقی (که خود اولین علت مرگ و میر است)، محسوب می شوند. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه دریافت بالای کلسیم می تواند تاثیری مطلوب بر لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم داشته و نیز موجب کاهش وزن شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم به مقدار 1 گرم در روز و به مدت 30 روز بر پروفایل لیپیدی و بعضی نمایه های چربی بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی بود.

مواد و روشها:

این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور انجام گردید. چهل و چهار زن غیریائسه (سن: 6±25 سال) مبتلا به اضافه وزن یا چاقی (kg/m2 25≤BMI ) به مدت 30 روز 1000 میلی گرم مکمل کلسیم عنصری به شکل کربنات کلسیم (24=n) یا دارونما (20=n) دریافت کردند. نمونه خون پس از حداقل 12 ساعت ناشتا و اندازه های تن سنجی شامل وزن، قد و چربی زیر پوستی در 4 نقطه قبل از شروع مداخله و پس از آن گرفته شد. BMI از تقسیم وزن بر مربع قد و درصد چربی بدن با استفاده از مجموع چربی های زیر پوستی در 4 نقطه برآورد شد. کلسترول تام، کلسترول HDL و تری گلیسرید به روش آنزیماتیک و آپولیپوپروتئینهای A-Ι و B به روش Nephelometry اندازه گیری شدند. کلسترول LDL با استفاده از فرمول Freidwald و کلسترول VLDL یک پنجم TG محاسبه شد. مقدار دریافت انرژی و کلسیم غذا با استفاده از 3 روز یادآمد 24 ساعته خوراک محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارش آماری SPSS (ویرایش 9) انجام شد. آزمون های آماری به صورت دودامنه انجام و مقدار P کمتر از 05/0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها:

تفاوت معنی داری بین مشخصات پایه، دریافت انرژی، کلسیم و همچنین پروفایل لیپیدی بین دو گروه پیش از مداخله مشاهده نشد. TG، کلسترول تام، کلسترول LDL و کلسترول VLDL در هر دو گروه افزایش و کلسترول HDL کاهش نشان داد اما، از نظر آماری افزایش TG وکلسترول VLDL تنها در گروه مکمل کلسیم و افزایش کلسترول تام تنها در گروه دارونما معنی دار بود. افزایش کلسترول LDL و کاهش کلسترول HDL در هر دو گروه معنی دار بود. لازم به ذکر است تفاوت معنی داری بین هیچ کدام از متغیرها بین گروهها در انتهای مداخله مشاهده نشد.

واژه‌های کلیدی:

چاقی

کلسیم

کلسترول

اضافه وزن
غدد درون‌ریز

تری‏گلیسرید

آپولیپوپروتئین

نتیجه گیری:

بر اساس یافته های این مطالعه هرچند مکمل کلسیم تاثیری پیشگیری کننده بر افزایش کلسترول تام نسبت به دارونما نشان داد، اما با توجه به تغییرات آپولیپوپروتئین B، احتمالا موجب کاهش اندازه ذرات LDL شده است. همچنین با توجه به افزایش معنی دار TG در گروه مکمل کلسیم، در مجموع به نظر نمی رسد مصرف مکمل کلسیم تاثیر مطلوب بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی داشته باشد. افزون بر آن هر چند مکمل کلسیم کاهشی معنی دار در وزن و BMI نسبت به گروه دارونما نشان داد اما نتوانست درصد چربی بدن را به شکل معنی دار کم کند. با توجه به اینکه تفاوت معنی داری در متغیرهای مورد مطالعه بین گروهها در انتهای مداخله وجود نداشت، به طور کلی تاثیر مطلوب قابل توجهی از دریافت مکمل کلسیم در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی مشاهده نشد.

فهرست مطالب
مقدمه
اهداف و فرضیات
هدف اصلی
اهداف ویژه
هدف كاربردی
فرضیات
جدول متغیرها
فصل اول: كلیات

مقدمه‌ای بر كلسیم

نیاز (DRI) و مسمومیت

مهمترین عملكردهای كلسیم

منابع غذایی و دریافت

ارتباط دریافت پائین كلسیم با بیماری های مزمن

استئوپورز
فشارخون بالا
سنگ كلیه
سرطان

لیپیدهای خون

تری آسیل گلیسرول ها (تری گلیسریدها)

كلسترول
لیپوپروتئین‌ها

متابولیسم لیپوپروتئین‌ها

بیماری‌های قلبی- عروقی (CHD) و ارتباط آن با لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها
DRI كلسیم بزرگسالان مرد و زن

محدوده طبیعی لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌های اندازه‌گیری شده

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین
ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها
ارتباط كلسیم با وزن و بعضی نمایه های چربی بدن
فصل سوم: مواد و روش‌ها
نوع پژوهش
افراد مورد مطالعه
معیارهای ورود به مطالعه
معیارهای خروج از مطالعه
برآورد حجم نمونه
نمونه‌یابی
نحوه انجام پژوهش
مكمل كلسیم و دارونما
اندازه گیری محتوای كلسیم كپسول‌ها
اندازه‌گیری‌های تن سنجی
نمونه‌های خون
اندازه‌گیری لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها
اندازه‌گیری آپولیپوپروتئین‌ها
تجزیه و تحلیل آماری
محاسبه كلسیم و انرژی رژیم غذایی
ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم: یافته‌ها
میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینه‌ای گروه مكمل كلسیم و دارونما پیش از مداخله
میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مكمل كلسیم و دارونما پیش از مداخله
میانگین و انحراف معیار دریافت انرژی و كلسیم گروه مكمل كلسیم و دارونما پیش از مداخله
میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله
مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و شاخص‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسیم
مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و شاخص‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مكمل دارونما
مقایسه میانگین های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسیم
مقایسه میانگین های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه دارونما
مقایسه میانگین‌های متغیرهای چربی بدن گروه مكمل كلسیم و دارونما پس از مداخله
مقایسه میانگین‌های پروفایل لیپیدی گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله
جمع‌بندی نتایج
فصل پنجم: بحث
مقایسه گروه های مكمل كلسیم و دارونما در ابتدای مطالعه

تأثیر مكمل یاری كلسیم بر لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها

تأثیر مكمل یاری بر وزن و چربی بدن
پیشنهادات
پیوست و ضمائم
چكیده انگلیسی
منابع و ماخذ
فهرست جداول
جدول متغیرها
جدول 1-1- DRI كلسیم بزرگسالان مرد و زن
جدول 2-1- محدوده طبیعی لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌های اندازه‌گیری شده
جدول 1-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینه‌ای گروه مكمل كلسیم و دارونما پیش از مداخله
جدول 2-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مكمل كلسیم و دارونما پیش از مداخله
جدول 3-4- میانگین و انحراف معیار دریافت انرژی و كلسیم گروه‌های مكمل كلسیم و دارونما
جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه‌های مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله
جدول 5-4- مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و نمایه ‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسیم
جدول 6-4- مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و نما یه ‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه دارونما
جدول 7-4- مقایسه میانگین‌های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسیم
جدول 8-4- مقایسه میانگین‌های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه دارونما
جدول 9-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مكمل كلسیم و دارونما پس از مداخله
جدول 10-4- میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله
فهرست پیوست و ضمائم:
پیوست 1: رضایت نامه کتبی
پیوست 2: محاسبه درصد چربی بدن با استفاده از مجموع چربی زیر پوستی در چهار نقطه
پیوست 3: پرسشنامه 3 روز یاد آمد خوراک
پیوست 4: واژه های اختصاری
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود