بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96-95

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 9695 پایان نامه جدید رشته بهداشت آماده ارائه

دسته بندی بهداشت عمومی
فرمت فایل docx
حجم فایل 257 کیلو بایت
تعداد صفحات 73
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشته بهداشت محیط

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96-95

چكیده:

از جمله موارد مطرح در بحث توسـعه شهری، بحـث مـدیریت پسماند، در جهت بهره‌وری مناسب و حفظ محیط‌زیست می‌باشد. تحقیق حاضر، این بحث را به‌صورت منطقه‌ای در اسـتان خوزستان بامطالعه شهر ایذه موردمطالعه قرار داده است. روش تحقیق بر اساس هدف توصیفی- تحلیلی و كاربردی است. نتایج نشـان داد كـه كل پسماند تولیدی این شهر حدود 165 تن در روز است که البته این میزان در فصول مختلف سال تغییر می‌یابد. در این تحقیق نحوه جمع‌آوری و حمل‌ونقل دفع زباله در سطح شهر ایذه در سـال 1395-96 مورد بررسی قـرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهند كه به‌طور متوسط در روز مقدار زباله تولیدی شهر ایذه 165 تن می‌باشد و تولید سـالیانه زباله در این شهر 60225 تن زباله است. به ازای هر نفر چیزی در حدود 810 گرم در روز می‌باشد كه نسبت به متوسط كشور ایران (با معادل 600 تا 800 گرم در روز) تنها كمی بیشتر می‌باشد. در سیستم مدیریتی موجود مشكلات مختلفی از جمله مدیریت سنتی، عدم آگاهی از فنّاوری‌های جدید، استفاده از نیروهای غیرمتخصص، فقدان پشتوانه تحقیقاتی لازم برای اصلاح وضع جدید، عملكرد پائین و غیربهداشتی وسایل و روش‌های جمع‌آوری زباله وجود دارد كه سبب تلنبار شدن زباله‌ها در نقاط مختلف شهر، نشت شیرابه و تجمع حیوانات ولگرد و حشرات موذی، افزایش بیماری‌های مرتبط و غیربهداشتی شدن فضای كلی شهر شده است. با توجه به نتایج حاصل لازم است باتدبیر روش‌های اصلاحی و نوین تغییرات اساسی در مدیریت مواد زائد شهر ایجاد گردد تا از افزایش اثرات زیست‌محیطی ناشی از موارد مذکور در آینده جلوگیری شود.

کلمات کلیدی:

مـدیریت پسماند

توسـعه شهری

اثرات زیست‌محیطی

مواد زائد شهری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………….2

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….3

مدیریت پسماند شهری ……………………………………………………………………………………4

1- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری …………………………………………………….4

1-1 مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری ………………………………………………………………6

1-1-1 تولید ………………………………………………………………………………………………….6

1-1-2 جابجایی، ذخیره و پردازش ………………………………………………………………………..6

1-1-3 جمع‌آوری ……………………………………………………………………………………………7

1-1-4 حمل‌ونقل …………………………………………………………………………………………..8

1-1-5 پردازش و بازیافت ………………………………………………………………………………….8

1-1-6 دفن نهائی ………………………………………………………………………………………….8

1-2 سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان …………………………………….9

1-2-1 مدیریت مواد زائد در آمریکا ………………………………………………………………………..9

1-2-2 مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا ……………………………………………………………………11

1-3 سیستم مدیریت زباله در ایران ……………………………………………………………………..13

1-4 انواع مواد زائد جامد شهری …………………………………………………………………………15

1-5 منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری ……………………………………………………………18

1-5-1 منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن …………………………………………………..19

1-6 بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان ……………………19

1-7 شیوه‌های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری ……………………………………………………22

1-7-1 کاهش تولید مواد زائد ……………………………………………………………………………..23

1-7-2 استفاده مجدد ……………………………………………………………………………………..23

1-7-3 بازچرخش …………………………………………………………………………………………..24

1-7-4 بازیافت ………………………………………………………………………………………………24

1-8 روش‌ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری …………………………………………..24

1-8-1 پردازش در محل ……………………………………………………………………………………25

1-8-2 آسیاب کردن ……………………………………………………………………………………….25

1-8-3 تفکیک و جداسازی ………………………………………………………………………………..25

1-8-4 متراکم سازی (کاهش حجم) …………………………………………………………………….26

1-8-5 کمپوست خانگی …………………………………………………………………………………..26

1-8-6 سوزاندن …………………………………………………………………………………………….26

1-8-7 خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ ………………………………………………………..27

1-9 روش‌های تفکیک و بازیافت مواد …………………………………………………………………….30

1-10 فرآیند تولید محصولات بازیافتی …………………………………………………………………….32

1-10-1 بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد ………………………………………………………….33

1-10-2 تولید انرژی از زباله‌های شهری …………………………………………………………………34

1-10-3 بازیافت مواد از زباله ………………………………………………………………………………34

1-10-3-1 اصول و مبانی کمپوست ………………………………………………………………………35

1-10-3-2 تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله…………………………………………………………36

1-11 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..36

1-12 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….38

1-12-1 هدف اصلی طرح (GeneralObjective)……………………………………………………….38

1-12-2 اهداف ویژه طرح(Specific Objectives) ………………………………………………………38

1-12-3 اهداف كاربردی طرح ………………………………………………………………………39

1-12-4 فرضیات یا سؤالات طرح …………………………………………………………………………………………..39

1-13 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………..39

فصل دوم روش کار …………………………………………………………………………………………..42

2-1 منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………… 43

2-2 روش کار …………………………………………………………………………………………………43

فصل سوم یافته‌ها و نتایج ………………………………………………………………………………….45

3-1 مدیریت پسماند …………………………………………………………………………………………46

3-2 منابع تولید پسماند ……………………………………………………………………………………..46

3-3 بررسی وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماند در شهرستان ایذه ………………………46

3-4 وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماندهای مسكونی …………………………………….47

3-5 بررسی وضعیت فعلی روش‌های جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها ………………………………48

3-6 جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان ایذه ……………………………………………….49

3-6-1 انتقال پسماندها به ایستگاه های موقت ………………………………………………………….50

3-6-2 انتقال پسماندها از ایستگاه های موقت به محل دفن …………………………………………..50

فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………….54

4-1 نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………….55

4-2 مقایسه ایذه با کلان‌شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها ………………………………..55

4-3 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….58

فصل پنجم منابع ………………………………………………………………………………………………60

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1: وضعیت بازیافت مواد زائد جامد شهری در آمریکا ………………………………….. 10

جدول 2-1: مقایسه هزینه‌های دفن و سوزاندن زباله در اروپا …………………………………. 12

جدول 3-1: روش‌های دفع مواد زائد بخش تولید و صنعت در اروپا ………………………………12

جدول 4-1: میزان تولید زباله‌های شهری در چند شهر کشور (تن در روز) …………………….14

جدول 5-1: تأسیسات و فعالیت‌های متداول تولیدکننده مواد زائد …………………………….. 17

جدول 6-1: مقایسه آنالیز زباله در چندین منطقه جهان ………………………………………… 20

جدول 7-1: مقایسه آنالیز زباله در چند شهر کشور ……………………………………………. 21

جدول 8-1: آنالیز فیزیکی زباله مناطق مسکونی در کشورهایی با درآمد کم، متوسط

و بالا بدون در نظر گرفتن مواد بازیافتی ………………………………………………………….. 22

جدول 9-1: مصارف مواد بازیافتی از زباله ………………………………………………………. 28

جدول 1-3: جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان ایذه ………………………………50

جدول 1-4: مقایسه ایذه با کلان‌شهر تهران و اصفهان ازنظر مدیریت پسماندها …………… 57

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-4: میزان تولید زباله در روز برحسب تن را نشان می‌دهد…………………………… 56

نمودار 2-4: مقایسه شهرها ازنظر میزان بازیافت زباله (پسماند) ……………………………. 56

نمودار 3-4: مقایسه شهرها ازنظر تبدیل زباله به کمپوست …………………………………. 57

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

تصویر 1-10 محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) …………………………..51

تصویر 3-3 محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) …………………………….52

تصویر 4-3 سوزاندن غیربهداشتی پسماندهای شهر در محل دفن ………………………….52

تصویر 5-3 سگ‌های ولگرد در محل دفن پسماندها ……………………………………………53

تصویر 6-3 محل دفع پسماندها …………………………………………………………………..53

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96

در این پژوهش قصد بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 9695 را داریم پژوهش رشته بهداشت محیط

دسته بندی بهداشت عمومی
فرمت فایل docx
حجم فایل 336 کیلو بایت
تعداد صفحات 50
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشته بهداشت محیط

بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96-95

چکیده :

زباله های بیمارستانی بدون شک یکی از منابع آلوده کنند محیط زیست به شمار می رود. به همین علت یکی از مسائل اساسی مدیریت در بیمارستان چگونگی جمع آوری، نقل و انتقال و نگهداری موقت و دفع نهایی زباله ها می باشد به نحوی که خطری افراد عادی را تهدید نمی کند. پیرو همین اصل مطالعه ای بر نحوه مدیریت پسماندها رادیواکتیو در بیمارستان گلستان مرکز هلال احمر خوزستان و گاما اسکن اهواز در شهر اهواز در بهار 1396 انجام گرفت. در این پایان نامه سعی شده که نحوه جمع آوری اولیه در بخش ها، انتقال به جایگاه موقت، وضعیت جایگاه، نحوی انتقال به محل دفع نهایی و وزن زباله های تولید شده بررسی شود. طی بررسی های انجام شده وجود کارشناسان ماهر و دوره دیده و داشتن محل های بزرگ و مناسب برای نگهداری موقت پسماندهای رادیواکتیو، مدیریت پسماندها رضایت بخش بود. به طوری که در همه مراحل مربوط به مدیریت پسماند رادیواکتیو دقت لازم صورت گرفته است.

واژگان کلیدی :

پسماندهای رادیواکتیو

مدیریت پسماند بیمارستانی

دفع پسماندهای خطرناک

جمع آوری پسماند

مقدمه :

رشد روز افزون جمعیت و افزایش نیازها و سطح انتظارات بهداشتی و درمانی جوامـع انسـانی در دنیـای امـروزی ، موجبـات لـزوم توسعه و گسترش مراکز مختلف ارائه‌دهنده خدمات بهداشـتی و درمـانی نظیـر بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی متعدد را فراهم نموده است. به دنبال این مسئله انتظار می‌رود روزبه‌روز میزان تولیـد پسـماندهای پزشـکی افـزایش قابل‌توجهی داشته باشد.

یکی از مشکلاتی که گریبانگیر جوامع شهری است تولید زباله های مختلفی است که هر کدام سیستم بخصوصی را جهت دفعشان طلب می کنند در شهرهای بزرگ علاوه بر زباله های خانگی زباله های دیگری نظیر زباله های صنعتی ، نخاله های ساختمانی ،…و زباله های بیمارستانی تولید می شود که سیستم دفع آنها با سیستم های متداول در دفع زباله های خانگی متفاوت می باشد این زباله ها که به نوعی زباله های تخصصی به شمار می روند در جنبه هایی با زباله های خانگی تفاوت دارند و موجبات آلوده سازی بیشتر محیط زیست را فراهم می سازند و سلامتی و بهداشت جوامع انسانی را تهدید می کند . زباله های بیمارستانی آلودگی های متعددی از قبیل آلودگی های بیولوژیک ( شامل انواع باکتریها و ویروس ها و انگل ها و قارچهای بیماریزا، نسوج و ضایعات پاتولوژیک و…) ، مواد شیمیایی توکسیک و یا کارسینوژن (مانند اتیدیوم بروماید ، فنل و…) و آلودگی های رادیواکتیو (رادیو ایزوتوپ هایی که جهت تشخیص و یا درمان بکار گرفته می شوند) دارند که هر کدام به تنهایی می توانند تهدیدی جدی برای محیط زیست و جوامع بشری به شمار روند. با توجه به اهمیت ویژه آلودگی های رادیو اکتیو و جدی گرفته شدن آن از طرف سازمانهای ذیربط معمولا آلودگی های مربوطه به طور جدی کنترل می گردند و به طور معمول این آلودگی ها در محیط منتشر نمی شوند مگر اینکه سهل انگاری و یا اختلالی در جمع آوری آنها روی دهد. روش‌ها و دستگاه‌های مختلفی جهت بی‌خطرسازی پسماندهای بیمارستانی وجود دارد که هرکدام با چالش‌هایی همراه می‌باشد. روش‌هایی همچون کاربرد مواد شـیمیایی ، عملیـات حرارتـی مرطـوب (اتـوکلاو، هیـدروکلاو)، عملیـات حرارتـی خشک و استفاده از امواج ماکروویو، رقیق سازی با آب، نگهداری طولانی در مکانهای مخصوص و دفع در زمین برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………….2

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………3

1-2 زباله های رادیواکتیو ………………………………………………………………………………6

1-3 گردش مواد رادیواکتیو در طبیعت ………………………………………………………………..6

1-3-1 تعریف پسماندهای بیمارستانی و پزشكی…………………………………………………..6

1-4 انواع پسماند های بیمارستانی …………………………………………………………………8

1-4-1 زباله های معمولی بیمارستانی ……………………………………………………………..8

1-4-2 زباله های پاتولژیکی ……………………………………………………………………………8

1-4-3 مواد زائد رادیواکتیو……………………………………………………………………………….9

1-4-5 مواد زائد شیمیایی ……………………………………………………………………………..9

1-4-6 مواد زائد عفونی (Infection waste) ………………………………………………………..9

1-4-7 مواد زائد دارویی …………………………………………………………………………………9

1-4-8 ظروف مستعمل تحت فشار …………………………………………………………………..10

1-4-9 اثرات بهداشتی مواد زاید خطرناک ……………………………………………………………10

1-5 زباله های رادیواکتیو براساس مقدار و نوع ماده رادیواکتیو به 3 گروه تقسیم می‌شوند …..13

1-6 مراحل مدیریت این ضایعات عبارتند از ……………………………………………………………14

1-6-1 انبارداری موقت …………………………………………………………………………………..14

1-6-2 بازفرآوری انبار نهایی ……………………………………………………………………………..15

1-7 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………15

1-8 اهداف و فرضیات (Objectives & Hypothesis) ………………………………………………17

1-8-1 هدف اصلی طرح (General Objective) ……………………………………………………17

1-8-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) …………………………………………………..17

1-8-3 اهداف كاربردی طرح ……………………………………………………………………..17

1-8-4 فرضیات یا سؤالات طرح …………………………………………………………………………17

1-9 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………18

فصل دوم روش کار ………………………………………………………………………………………21

2-1روش کار …………………………………………………………………………………………….22

فصل سوم یافته ها و نتایج …………………………………………………………………………….28

3-1 مدیریت پسماند ……………………………………………………………………………………29

3-2 منابع تولید پسماند ………………………………………………………………………………..29

3-3 مدیریت پسماند ید ………………………………………………………………………………..30

3-3-1 : مدیریت پسماند بخش سرپایی ……………………………………………………………..30

3-3-2 : مدیریت پسماند بخش بستری ………………………………………………………………31

3-3-2-1 روش اول استفاده از مخازن ذخیره پسماند ……………………………………………….31

3-3-2-2 روش دوم استفاده از مخزن رقیق کننده …………………………………………………..31

فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………..32

4-1 نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………….33

4-2 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….37

فصل پنجم منابع ……………………………………………………………………………………….. 39

منابع ………………………………………………………………………………………………………40

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 3-1 : نیمه عمر، زمان لازم جهت بی خطر شدن، مدت نگهداری و نحوه دفع پسماندهای رادیواکتیو …………………………………………………………………………………………………………………………. 29

جدول 3-2 : شرایط لازم برای بسته بندی، نگهداری و علامت گذاری پسماندهای بهداشتی درمانی …………………………………………………………………………………………………………………………. 30

جدول 4-1 : مقایسه نوع پسماند ها در بیمارستان های چند شهر مختلف ایران …………………………… 32

جدول 4-2 : نحوه جمع آوری و نگهداری و دفع پسماندهای رادیواکتیو ………………………………………… 34

جدول 4-3 : روش های نگهداری، مدت زمان نگهداری، مزایا و معایب روش های نگهداری

پسماند های ید ……………………………………………………………………………………………………… 36

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

تصویر 1-1: روشهای دفع پسماند سطح پایین در اعماق کم ………………………………………….. 13

تصویر 1-2 : مخازن نگهداری پسماندهای سطح بالا رادیواکتیو مایع در هانفورد آمریکا ……………… 14

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نتایج بررسی میزان باکتری و قارچ و pm در بخش های مختلف بیمارستان

نتایج نمونه برداری باکتری ها و قارچ های بخش های مختلف بیمارستان شامل جداول آمار توصیفی و استنباطی به همراه کلیه نمودارها و جداول لازم برای فصل نتایج

دسته بندی بهداشت عمومی
فرمت فایل rar
حجم فایل 1.212 مگا بایت
تعداد صفحات 254
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نتایج نمونه برداری باکتری ها و قارچ های بخش های مختلف بیمارستانبه همراه نتایج pm هوا در سه سطح 1، 2.5 و 10

بسیار کمیاب در سطح اینترنت

بخش های مورد بررسی شامل :

اتاق عمل

ایزوله

فضای بیرون

بخش زنان

اطفال

پاتولوژی

داخلی

آزمایشگاه

اورژانس

ICU

CCU

ارتوپدی

باکتری های نمونه برداری شده :

باسیل گرم مثبت اسپوردار

استرپنوکوک

باسیل گرم منفی
کوکسی
تتراژن
باسیلوس سرئوس
استافیلوکوک

استرپنوکوک

باسیل گرم منفی

کوکسی گرم مثبت

تتراژن

باسیلوس سرئوس

استافیلوکوک

باسیل گرم مثبت بدون اسپور

کوکسی گرم منفی نایسر

باسیل گرم مثبت

قارچ های نمونه برداری شده :
کلادسپوریوم
اسپروژیلوی فلاووس
الترنالیا
اسپروژیلوس
استاکی یوتوریوم
اکرومونیوم
پنی سیلیوم
کاندیدا
اسکوپلاریوزیس
بیش از هشت ماه متوالی طول کشیده تا این نتایج جمع آوری شده است.
بسیار بسیار با ارزش و مناسب برای کلیه دانشجویان ارشد بهداشت
نتایج بسیار کامل شامل نتایج تمامی آزمون ها مربوطه(مثلANOVA)، بیش از 90 جدول نتایج در اکسل،نتایج اندازه گیری ذرات معلق هوا pm1 pm2.5 pm10
کلیه نتایج در دو نوبت صبح و عصر در تابستان و در دو نوبت عصر و صبح در زمستان جمع آوری شده است.
برخی از جداول موجود در فایل :
جداول نتایجمیزان باکتری ها در نوبت صبح در زمستان
جداول نتایجمیزان باکتری ها در نوبت عصر در زمستان
جداول نتایجمیزان باکتری ها در نوبت صبح در تابستان
جداول نتایجمیزان باکتری ها در نوبت عصر در تابستان
جداول نتایجمیزان قارچ ها در نوبت صبح در زمستان
جداول نتایجمیزان قارچ ها در نوبت عصر در زمستان
جداول نتایجمیزان قارچ ها در نوبت صبح در تابستان
جداول نتایجمیزان قارچ ها در نوبت عصر در تابستان
جداول مقایسه میزان باکتری ها در نوبت صبح در زمستان با تابستان
جداول مقایسه میزان باکتری ها در نوبت عصردر زمستان با تابستان
جداول مقایسه میزان قارچ ها در نوبت صبح در زمستان با تابستان
جداول مقایسه میزان قارچ ها در نوبت عصر در زمستان با تابستان
جداول اندازه گیری میزان میانگین pm1 pm2.5 pm10 در زمستان
جداول اندازه گیری میزان میانگین pm1 pm2.5 pm10 در تابستان
و …

استرپنوکوک باسیل گرم منفی کوکسی تتراژن باسیلوس سرئوس استافیلوکوک

از کاربردی بودن و کامل بودن فایل های ما اطمینان داشته باشید همچنین کلیه محصولات فروشگاه ما دارای گارانتی برگشت وجه است

ایمیل پشتیبان : alishirazi.payannameh@gmail.com

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی

هدف از این پایان نامه بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی می باشد

دسته بندی بهداشت عمومی
فرمت فایل doc
حجم فایل 188 کیلو بایت
تعداد صفحات 121
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بهداشت

بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی

//////////////////////////////////////////////////////////////
*هدیه:
ضمیمه شدن پرسشنامه های مرتبط
1:سبک رهبری
2.شاخصهای عملکردی
//////////////////////////////////////////////////////////////
چکیده
پژوهشگر با انجام این پژوهش به دنبال آن است که یکی از مهمترین اجزاء مدیریتی یعنی رابطه سبک رهبری مدیران و روسای بیمارستانها را با شاخصهای عملکردی مورد بررسی قرار داده و اثر بخش ترین سبک رهبری را که موجب بهبود شاخصهای عملکردی میگردد ارائه دهد و ایفا گر نقشی کوچک در این زمینه باشد، به این امید که پژوهشگران بعدی با مطالعه بیشتر در این زمینه و جنبه های دیگر مدیریتی این سازمانها به نیل این هدف کمک نماید تا در نهایت بتوان شاهد اصلاحات اساسی در بخش بهداشت و درمان کشور بویژه اداره امور بیمارستانها بود.
تاکنون پژوهشهای بسیاری در ارتباط با سبک رهبری مدیران از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و ارتباط بین سبک رهبری با مقولات مختلف سنجیده شده است. از جمله آزادیان (1382)، فرنیا شلمانی (1381)، کواری (1380)، قنبری (1384)، ولی با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط پژوهشگر، پژوهشی در رابطه با سبک رهبری با شاخص های عملکردی در بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح انجام نشده است لذا پژوهشگر بر آن است رابطه بین سبک رهبری کیلرت با شاخصهای عملکردی بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح شهر تهران را آزمون نماید زیرا که بهبود شاخص های عملکردی موجب صرفه جویی بسیاری در هزینه های بیمارستانی و افزایش کیفیت خدمات می گردد.
در صورت وجود رابطه مثبت بین سبک رهبری مدیران و شاخصهای عملکردی بیمارستان مدیران بیمارستانهای سازمان منتخب نیروهای مسلح می توانند با انتخاب سبک رهبری مناسب شاخص های عملکردی بیمارستان را بهبود داده و بطور صحیح از منابع بیمارستانی استفاده نموده و در هزینه ها صرفه جویی نمایند.
کلمات کلیدی:

سبک رهبری
رهبری مدیران
شاخص های عملکردی

بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح

فهرست مطالب
چکیده 1
هدف: 1
مواد و روش ها: 1
نتیجه گیری: 2
پیشگفتار: 3
فصل اول:معرفی پژوهش 5
مقدمه: 6
ب- اهمیت پژوهش 8
پ- وجوه تمایز پژوهش 9
ت- اهداف پژوهش 10
1- اهداف کلی 10
2- اهداف اختصاصی (ویژه) 10
3- هدف کاربردی 10
ث- سوالات پژوهش 11
ج- فرضیات پژوهش 11
چ- نوع پژوهش 12
ح- دامنه پژوهش 12
1- از نظر زمینه علمی 12
2- از نظر جغرافیایی (مکانی) 12
3- از نظر زمانی 12
خ- محدودیت پژوهش 12
د- امکانات پژوهش 13
ذ- مفاهیم و واژهها 13
1- مدیریت 13
تعریف نظری: 13
تعریف عملی: 13
2-رهبری 14
تعریف نظری: 14
تعریف عملی: 14

3- سبکهای رهبری 14

تعریف نظری: 14
تعریف عملی: 14
4- شاخص 15
تعریف نظری: 15
تعریف عملی: 15
5- شاخصهای بیمارستانی 16
تعریف نظری: 16
تعریف عملی: 16

نسبت یا ضریب اشغال تخت (Inpatient Bed Occupuncy Ratio) 16

فاصله چرخش یا عملکرد تخت (Bed Turnover Interval) 16
نسبت عملکرد تخت (میزان فعالیت یا چرخش اشغال تخت (Bed Turnover Rate) 16
میانگین طول اقامت بیمار (Mean Duration of Stay) 17
نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت (ثابت و فعال) 17
میزان ترخیص بیمار نسبت به تخت (ثابت یا فعال) 17
تعداد کل تخت روز اشغالی (Bed Occupancy Day) 17
نسبت تخت فعال به تخت ثابت 17

میزان مرگ و میر خام(Gross Death Rate) 17

شاخص درصد فوت به بستری شدن 17
ملاحظات اخلاقی 17
مقدمه: 20
1- مروری بر پژوهشهای مربوط به موضوع در داخل کشور 20
2- مروری بر پژوهشهای مربوط با موضوع در خارج از کشور 20
3- مهارتهای رهبری 22
4- نگرشهای مختلف در مطالعات رهبری: 23
4-1- نگرش سنتی (traditional Approach) 23
4-2- نگرش رفتاری (Behavioral App) 25
4-3- نگرش موقعیتی یا اقتضایی (Situational or contingeney App) 26
4-3-1- تئوری وضعیتی: 26

4-3-2- مدل مشارکت در تقسیم یا تئوری اقتضایی وروم ویتون: 26

4-3-3- تئوری مسیر- هدف: 27
4-3-4-تئوری اقتضایی فیدلر: 27
5- تئوریهای اقتضایی در رهبری 27
6- دیدگاههای معاصر در مورد رهبری 28
6-1- رهبری فرمند: 28
6-2- رهبری تبدیلی: 29
6-3- رهبری تبادلی: 29
6-4- رهبری نمادی: 30
7- تاریخچه بهداشت و درمان: 30
10- سبکهای رهبری 32

11- انواع سبکهای رهبری: 32

14- بیمارستان و شاخصهای بیمارستانی 45
15- مدیریت بیمارستان 46
16- آمار بیمارستانی: 47
1- نسبت با ضریب اشغال تخت (Inpatient Bed occupuncy Ratio) 53
2- فاصله چرخش یا عملكرد تحت (Bed Turnover Interval) 53
3- نسبت عملكرد تخت (میزان فعالیت یا چرخش اشغال تخت (Bed Turnover Rate) 54
4- میانگین طول اقامت بیمار (Mean Duration of stay) 55
5- نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت (ثابت و فعال) 55
6- میزان ترخیص بیمار نسبت به تخت (ثابت یا فعال) 56
7- تعداد كل تخت روز اشغالی(Bed occupancy Day) 56
10- شاخص درصد فوت به بستری 58
ب- مروری بر مطالعات مرتبط 59
1- مطالعات انجام شده در داخل کشور 59
2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور 71
مقدمه: 82
الف- نوع پژوهش 82
ب- محیط پژوهش 82
پ- جامعه پژوهش 83
ت- نمونه پژوهش 83
ج- اعتبار علمی 86
ح- روش گردآوری دادهها 86
خ- روش تحلیل دادهها 86
د- روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش 87
1- آمار توصیفی 87
2- آمار تحلیلی 88
فصل چهارم یافته های پژوهش بحث و نتیجه گیری 76
مقدمه: 77
جدول (1-4 ) آمار فعالیت بیمارستان هایمنتخب نیروهای مسلحدر سال 1385 به تفکیک بیمارستان 80
جدول (2 – 4 ) فراوانی سبک های رهبری رؤسا و مدیران از دیدگاه کل کارکنان در بیمارستان های مورد مطالعه 81
جدول (3-4 ) فراوانی سبک های رهبری رؤسا و مدیران از دیدگاه کارکنان به تفکیک بیمارستان های مورد مطالعه 82
جدول (4-4 ) رابطه بین سبک رهبری مدیران و جنسیت کارکنان در بیمارستان های مورد مطالعه 83
جدول (9-4) رابطه بین سبک رهبری رؤسا و میزان تحصیلات کارکنان در بیمارستان های مورد مطالعه 88
ب – بحث و نتیجه گیری 94
فصل پنجم:خلاصه پژوهش 102
مقدمه: 103
الف – خلاصه پژوهش: 103
رابطه بین سبک های رهبری رؤسای بیمارستان ها با شاخص های عملکردی: 106
رابطه بین سبک رهبری مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکردی: 107
رابطه شاخص های عملکردی بیمارستان ها و امتیاز سبک رهبری مدیران از دیدگاه کارکنان: 109
نتایج مربوط به بررسی ارتباط بین سبک رهبری رؤسا و شاخص های عملکردی بیمارستان: 110
نتایج مربوط به بررسی ارتباط بین سبک های رهبری رؤسا از دیدگاه کارکنان و شاخص های عملکردی بیمارستان: 111
ب – پیشنهادات پژوهشگر 112
پرسشنامه 1 (فرم اطلاعاتی) 114
منابع 119
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 9594

دسته بندی بهداشت عمومی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.438 مگا بایت
تعداد صفحات 89
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه رشته کارشناسی بهداشت با موضوع :

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94

منحصر به فرد

چكیده :

امروزه یكی از مسائل زیست محیطی كشور مواد زاید بیمارستانی است كه به علت دارا بودن عوامل خطرناك سمی و بیماری زا از جمله زائدات پاتولوژیك ، عفونی ، دارویی شیمیایی ، رادیواكتیو و ظروف و تجهیزات درمانی از حمایت خاصی برخوردار است. مدیریت پسماندهای بیمارستانی بدلیل دارا بود پتانسیل عفونت زایی و وجود پسماندهای خطرناك بسیار حائز اهمیت است. عدم كنترل و بی توجهی نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی علاوه بر تهدید جدی برای سلامت جامعه و محیط زیست باعث اتلاف هزینه های زیاد نیز می شود این مطالعه به منظور توصیف و بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی و شناسایی و طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی شهر پلدختر و در نهایت ارائه رهكارهای مدیریتی مناسب انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه از طریق اندازه گیری های كمی و پرسشنامه جامعی كه حاوی 7 بخش با سئوال های مربوط به هر بخش با تایید استاتید و كارشناسان مجرب بوده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است كه در بیمارستان های شهر پلدختر مقدار كل پسماندهای تولیدی 4/997 كیلوگرم در روز می باشد مقدار پسماندهای عفونی 8/284 كیلوگرم در روز و مقدار پسماندهای معمولی 6/712 كیلوگرم در روز می باشد. میانگین پسماند تولیدی بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر 300 کیلوگرم در روز می باشد. میانگین سرانه كل پسماند تولیدی بیمارستان های شهر پلدختر به ازای هر تخت فعال 42/3 كیلوگرم بود. میانگین سرانه پسماند عفونی و معمولی به ازای هر تخت فعال به ترتیب 05/1 و 37/2 كیلوگرم بود. درصد پسماندهای عفونی در كل بیمارستان ها برابر 30 درصد بود كه از استانداردهای ایران و جهان بالاتر است. تفكیك پسماندها در 100 درصد بیمارستان ها انجام شده و 73 درصد دارای جایگاه نگهداری موقت بودند.

کلمات کلیدی : مدیریت پسماند بیمارستانی ، پسماند عفونی ، پسماند غیر عفونی ، سرانه ی تولید پسماند شهر پلدختر

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………1

فصل اول : كلیات تحقیق ………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………….3

2-1 تعاریف و كلیات…………………………………………………………………………5

1-2-1 تعریف زباله و پسماند………………………………………………………………..5

2-2-1 انواع زباله…………………………………………………………………………….5

1-2-2-1 زباله های شهری…………………………………………………………………5

2-2-2-1 زباله های صنعتی…………………………………………………………………6

3-2-2-1 زباله های خطرناك………………………………………………………………..6

4-2-2-1 زباله های بیمارستانی…………………………………………………………….6

3-2-1 انواع پسماند…………………………………………………………………………..7

1-3-2-1 پسماندهای عادی…………………………………………………………………..7

2-3-2-1 پسماندهای پزشكی (بیمارستانی)…………………………………………………7

3-3-2-1 پسماندهای ویژه…………………………………………………………………….7

4-3-2-1 پسماندهای كشاورزی……………………………………………………………….7

5-3-2-1 پسماندهای صنعتی…………………………………………………………………8

4-2-1 تعریف مواد زائد خطرناک و جامد بیمارستانی………………………………………….8

5-2-1 تعریف پسماند پزشكی…………………………………………………………………8

3-1 طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی……………………………………………………..8

1-3-1 طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی بر اساس نظریه WHO…………………………….8

1-1-3-1 پسماندهای عفونی…………………………………………………………………..9

2-1-3-1 پسماندهای آسیب­شناختی……………………………………………………………9

3-1-3-1 اجسام تیز و برنده…………………………………………………………………….10

4-1-3-1 پسماندهایی دارویی………………………………………………………………….10

5-1-3-1 پسماندهای ژنوتوكسیك……………………………………………………………….10

6-1-3-1 پسماندهایی شیمیایی……………………………………………………………….11

7-1-3-1 پسماندهای محتوی فلزات سنگین……………………………………………………11

8-1-3-1 ظروف تحت فشار………………………………………………………………………12

9-1-3-1 پسماندهای پرتو سازی و رادیواکتیو……………………………………………………12

10-1-3-1 پسماندهای عادی……………………………………………………………………12

2-3-1 نمونه هایی از انواع پسماندهای تولیدی در بخش های مختلف بیمارستان و نحوه

جمع آوری آنها……………………………………………………………………………………13

3-3-1 طبقه بندی پسماندهای پزشكی ویژه…………………………………………………….20

4-1 انواع روش های تصفیه ، گند زدایی ، دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی………….21

1-4-1 تصفیه و دفع مواد زائد جامد بیمارستانی………………………………………………….21

2-4-1 روش های گندزدایی ………………………………………………………………………21

1-2-4-1 گند زدایی شیمیایی مواد زاید جامد بیمارستانی………………………………………21

2-2-4-1 گند زدایی مواد زائد جامد بیمارستانی از طریق اتو كلاو……………………………….22

3-2-4-1 گندزدایی از طریق پرتودهی……………………………………………………………..24

4-2-4-1 سوزاندن………………………………………………………………………………….24

3-4-1 روش های بهداشتی دفع زباله های بیمارستانی…………………………………………24

1-3-4-1 دفن در زمین……………………………………………………………………………..25

1-1-3-4-1 انواع روش های دفن مواد خطرناك…………………………………………………….26

2-3-4-1 روش Encapsulation …………………………………………………………………26

3-3-4-1 دفن ایمن مواد زاید در داخل بیمارستان…………………………………………………27

4-3-4-1 زباله سوزی ……………………………………………………………………………..28

5-1 مراحل مدیریت پسماند بیمارستانی از تولید تا دفع نهایی………………………………….28

1-5-1 كاهش در مبدأ……………………………………………………………………………..29

2-5-1 بخش تولید………………………………………………………………………………….29

3-5-1 جابجایی ، ذخیره ، پروسه زباله در محل تولید……………………………………………..29

4-5-1 جمع آوری……………………………………………………………………………………30

5-5-1 حمل و نقل…………………………………………………………………………………..30

6-5-1 پردازش و بازیافت…………………………………………………………………………….31

7-5-1 بخش دفع…………………………………………………………………………………….31

8-5-1 مراقبت های بعد از دفع………………………………………………………………………31

6-1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………….32

7-1اهداف و فرضیات ………………………………………………………………………………..34

1-7-1 هدف اصلی طرح …………………………………………………………………………….34

2-7-1 اهداف ویژه طرح ……………………………………………………………………………..34

3-7-1 اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………35

4-7-1فرضیات و سوالات پژوهش …………………………………………………………………..35

1-8 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………36

1-1-8 پیشینه در داخل کشور ……………………………………………………………………..36

2-1-8 پیشینه در خارج کشور……………………………………………………………………….37

فصل دوم : روش کار ……………………………………………………………………………..39

1-2 منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………40

1-1-2 موقعیت جغرافیایی شهر پلدختر…………………………………………………………….40

2-1-2 تاریخچه بیمارستان امام خمینی پلدختر…………………………………………………….41

3-1-2 رسالت بیمارستان امام خمینی پلدختر ……………………………………………………41

2-2 روش کار ………………………………………………………………………………………42

1-2-2 پرسشنامه …………………………………………………………………………………42

فصل سوم یافته ها و نتایج ……………………………………………………………………..44

1-3 ترکیب پسماندهای جامد …………………………………………………………………….45

2-3 اتاقک نگهداری موقت پسماندهای بیمارستانی ……………………………………………..45

1-2-3 اتاقك نگهداری موقت باید با مشخصات زیر در داخل موسسه طراحی شود ……………..45

3-3 نتایج …………………………………………………………………………………………..49

4-3 میزان تولید روزانه پسماند در بیمارستان مورد مطالعه ……………………………………….49

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………….64

1-4 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….65

2-4 پیشنهادات …………………………………………………………………………………….66

فصل پنجم منابع …………………………………………………………………………………….69

منابع ………………………………………………………………………………………………..70

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (1-1) : جدول طبقه بندی پسماند های پزشکی ویژه…………………………… 20

جدول (1-3) : ویژگیهای ظروف و کیسه های تفکیک پسماندهای پزشکی……………..47

جدول (2-3) : توصیه هایی برای دفع پسماندهای پزشکی ویژه بدون تغییر……………..47

جدول (3-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

فصل و نوع پسماند بر حسب کیلوگرم در شبانه روز……………………………………….50

جدول (4-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت اول در فصل گرم …………………………………………….51

جدول (5-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت دوم در فصل گرم ……………………………………………52

جدول (6-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت سوم در فصل گرم …………………………………………..53

جدول (7-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت چهارم در فصل گرم ………………………………………….54

جدول (8-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت پنجم در فصل گرم…………………………………………….55

جدول (9-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت اول در فصل سرد …………………………………………….56

جدول (10-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت دوم در فصل سرد ……………………………………………57

جدول (11-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت سوم در فصل سرد …………………………………………..58

جدول (12-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت چهارم در فصل سرد …………………………………………59

جدول (13-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت پنجم در فصل سرد …………………………………………..60

جدول (1-4) : مقایسه چند شهر از نظر ترکیب پسماندهای بیمارستانی ………………… 65

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل (1-1) فرآیند اتوکلاو زباله………………………………………………………………. 23

شکل (1-3) اتاقک نگهداری موقت پسماندهای بیمارستانی……………………………….. 45

شکل (2-3) : ظرف نگهداری پسماند نوک تیز بخش زنان و زایمان …………………………..61

شکل (3-3) : کانتینر زرد مربوط به پسماند اتاق عمل و آبی مربوط به پسماندهای معمولی..61

شکل (4-3) : کانتینرحمل زباله های معمولی(شبه خانگی) ………………………………..62

شکل (5-3) : کانتینرحمل لباسهای کثیف …………………………………………………..62

شکل (6-3) : کانتینرمخصوص زباله های عفونی بخش زنان …………………………………63

شکل (7-3) کانتینر سبز رنگ حامل لباس های تمیز…………………………………………63

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی عملکرد دستگاه های بی خطرساز در بیمارستان های شهر بهبهان

بررسی عملکرد دستگاه های بی خطرساز در بیمارستان های شهر بهبهان

دسته بندی بهداشت عمومی
فرمت فایل docx
حجم فایل 707 کیلو بایت
تعداد صفحات 67
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی رشته بهداشت با موضوع : بررسی عملکرد دستگاه های بی خطرساز در بیمارستان های شهر بهبهان

چکیده :

در سال 1387 قانونی مبنی بر منع استفاده از زباله سوزها توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون بر استفاده از دستگاه‌های بی‌خطرساز به‌عنوان موارد جایگزین زباله سوزها تأکید دارد. مدیریت پسماندهای بیمارستانی به علت پتانسیل بیماری‌زایی و بالقوه خطرناك بودن، از اهمیت خاصـی برخـوردار است. سازمان جهانی بهداشت دفع پسماندهای بیمارستانی را قبل از انجام هرگونه فرایند بی‌خطرسازی مجاز ندانسته و بر اسـاس الزامـات قـانون وزارت بهداشت و درمان كشورمان تمامی بیمارستان‌ها موظف‌اند كه پسماندهای عفونی خود را قبل از دفع بی‌خطر سـازی نماینـد.

این تحقیق باهدف مقایسه کار آیی انواع سیستم‌های بی‌خطرسازی پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان‌های وابسته به دانشکده علوم پزشکی بهبهان و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در سال 95-94 انجام‌شده است. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی-تحلیلی و نرم‌افزار استفاده‌شده است. فرآیند بی‌خطر سازی به میزان قابل‌توجهی باعث کاهش تعداد میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا می‌شود و به‌وسیله این دستگاه میکروارگانیسم‌ها از بین برده یا کشته می‌شوند. کاهش تعداد نشان‌دهنده نتیجه فرآیند پاک‌سازی است. بی‌خطر سازی شامل روش‌های شیمیایی و حرارتی (مرطوب و خشک) می‌باشد. تمام بیمارستان مورد مطالعه مجهز به دستگاه‌های بی‌خطر ساز بودند که تمام آن‌ها از نوع حرارت مرطوب (اتوکلاو) هستند. زمان برای بی‌خطر سازی شیمیایی 5 دقیقه و برای بی‌خطر سازی مرطوب 45 دقیقه در نظر گرفته‌شده است. در 66 درصد بیمارستان‌های موردمطالعه تفکیک در مبدأ انجام می‌گیرد؛ که این خود موجب افزایش کار آیی بی‌خطر سازی و همچنین کاهش حجم پسماندهای عفونی تولیدی می‌گردد. بی‌خطرسـازی از طریـق سیـستم مرکـزی در 90% از 4 بیمارستان‌های کالیفرنیا انجام می‌شود که 75% آن اتوکلاو مرکزی می‌باشد. بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد دستگاه بی‌خطر سازی با مواد شیمیایی با کمترین زمان بی‌خطر سازی و بهترین عملکرد مناسب‌ترین دستگاه بی‌خطر ساز بوده ولی به علت هزینه‌های بالای نگهداری دستگاه کمتر موردتوجه قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها:شهرستان بهبهان، اتوکلاو، پسماند بیمارستانی، دستگاه های بی‌خطر ساز.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………..2

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….3

1-1 طبقه‌بندی مواد زائد جامد …………………………………………………………………………………6

1-1-1 پسماند ………………………………………………………………………………………………… 6

1-1-1-1 انواع پسماند ………………………………………………………………………………………… 7

ب) پسماندهای صنعتی……………………………………………………………………………………….. 7

ج) پسماندهای خطرناك……………………………………………………………………………………….. 7

د) پسماندهای بیمارستانی ………………………………………………………………………………….. 8

1-1-1-1-1 تعریف پسماندهای بیمارستانی و پزشكی ………………………………………………………. 8

1-2 طبقه‌بندی پسماند عفونی توسط EPA به‌قرار زیر است ……………………………………………….. 10

1-3 مخاطرات پسماندهای بیمارستانی …………………………………………………………………….. 12

1-4 انواع روش‌های بی‌خطر ساز پسماند ……………………………………………………………………. 13

1-4-1 بی‌خطرسازی با بخار ………………………………………………………………………………….. 13

1-4-1-1 مزایا روش بی‌خطرسازی با بخار…………………………………………………………………….. 15

1-4-1-2 معایب روش بی‌خطرسازی با بخار…………………………………………………………………… 16

1-4-2 بی‌خطر سازی با حرارت خشک ………………………………………………………………………. 17

1-4-2-1 مزایا بی‌خطر سازی با حرارت خشک ………………………………………………………………. 17

1-4-2-2 معایب بی‌خطر سازی با حرارت خشک……………………………………………………………… 18

1-4-3 بی‌خطر سازی با مواد شیمیایی……………………………………………………………………….. 18

1-4-3-1 مزایای بی‌خطر سازی با مواد شیمیایی…………………………………………………………….. 18

1-4-3-2 معایب بی‌خطر سازی با مواد شیمیایی……………………………………………………………… 19

1-5 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………….. 22

1-6 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 24

1-6-1 هدف اصلی طرح (GeneralObjective)………………………………………………………………. 24

1-6-2 اهداف ویژه طرح(Specific Objectives) ……………………………………………………………. 24

1-6-3 اهداف كاربردی …………………………………………………………………………………………. 25

1-6-4 فرضیات یا سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………. 25

1-7 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 20

فصل دوم روش کار …………………………………………………………………………………………….. 26

2-1روش کار…………………………………………………………………………………………………….. 27

فصل سوم یافته‌ها و نتایج………………………………………………………………………………………. 29

3-1یافته‌ها و نتایج ……………………………………………………………………………………………… 30

فصل چهارم نتیجه‌گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………. 50

4-1 نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………… 51

4-2 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 53

فصل پنجم منابع و پیوست‌ها ………………………………………………………………………………….. 55

5-1 منابع و پیوست‌ها …………………………………………………………………………………………. 56

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1 : زمان بی‌خطر سازی و سیکل کاری دستگاه‌های بی‌خطر سازی ……………………………………. 19

جدول 1-2 رتبه‌بندی وضعیت مدیریت پسماند پزشکی و کارکرد دستگاه‌های بی‌خطرساز ……………………….. 27

جدول 2-2 وزن دهی اجزاء مدیریت پسماند پزشکی و کارکرد دستگاه‌های بی‌خطرساز …………………………. 28

جدول 1-3 : بررسی بیمارستان‌های موجود ازلحاظ دستگاه خرد ………………………………………………….. 34

جدول 2-3 : مشخصات عمومی بیمارستان‌های موردمطالعه ………………………………………………………. 34

جدول 3-3 : مقدار کل زباله به تفکیک برحسب کیلوگرم در شبانه‌روز ……………………………………………… 36

جدول 4-3 : انواع دستگاه بی‌خطر ساز …………………………………………………………………………….. 36

جدول 5-3 تعداد روزهای خرابی هر دستگاه در سال ………………………………………………………………. 37

جدول 6-3 : شاخص‌های مرکزی و پراکندگی امتیازات محاسبه‌شده فرآیندهای مدیریت پسماند پزشکی در بیمارستان‌های دارای دستگاه بی‌خطرساز شهرستان بهبهان …………………………………………………………………… 38

جدول 7-3: رتبه‌بندی کارکرد دستگاه‌های بی‌خطرساز پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………………………………… 42

جدول 1-4 : خلاصه‌ای از پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………….. 52

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-3 : امتیاز هر بیمارستان در زمینه تفکیک پسماندهای پزشکی ……………………………………… 37

نمودار 2-3: وضعیت بیمارستان‌های مورد بررسی به تفکیک درجه ارزشیابی …………………………………. 39

نمودار 3-3: امتیاز بیمارستان‌های بررسی شده ازنظر دفع و بی‌خطرسازی پسماندها ……………………….. 42

نمودار 4-3 میزان آلایندگی دستگاه‌های بی‌خطرساز در بیمارستان‌های مورد بررسی ………………………… 43

نمودار 5-3 : میزان خرابی دستگاه‌های بی‌خطرساز در سال در بیمارستان‌های مورد بررسی ………………… 44

نمودار 6-3: امتیاز بیمارستان‌های بررسی شده ازنظر جمع‌آوری پسماندها ……………………………………. 44

نمودار 7-3 : امتیاز بیمارستان‌های بررسی شده ازنظر نگهداری موقت پسماندها …………………………….. 45

نمودار 8-3: امتیاز بیمارستان‌های بررسی شده ازنظر وضعیت کارکنان مرتبط با پسماند ………………………. 46

نمودار 9-3 : امتیاز بیمارستان‌های بررسی شده ازنظر مدیریت پسماند ……………………………………….. 47

نمودار 10-3 : وضعیت انجام تست‌های بیولوژیک دستگاه‌های بی‌خطرساز …………………………………….. 48

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 1-1 : تفکیک زباله از مبدا …………………………………………………………………………………. 10

شکل2-1 : کیسه های محکم و رنگی جهت جداسازی و تفکیک پسماندهای بیمارستانی ………………….. 12

شکل 1-3 : دستگاه بی‌خطر کننده زباله‌های عفونی بیمارستان بدون خردکن داخلی ……………………….. 40

شکل 2-3 : دستگاه بی خطرساز- مسئول بی خطرسازی پسماندها ………………………………………… 41

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

واکسن و ایمن سازی

هر گونه اقدامی كه به منظور جلوگیری از بروز عفونت و یا تخفیف شكل طبیعی بیماری در فردی با تجویز آنتی بادی یا آنتی ژن بعمل آید ایمن سازی گفته می شود

دسته بندی بهداشت عمومی
فرمت فایل doc
حجم فایل 170 کیلو بایت
تعداد صفحات 169
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشته بهداشت عمومی
واکسن و ایمن سازی

كلیات واكسیناسیون

هر گونه اقدامی كه به منظور جلوگیری از بروز عفونت و یا تخفیف شكل طبیعی بیماری در فردی با تجویز آنتی بادی یا آنتی ژن بعمل آید ایمن سازی گفته می شود .با تزریق عضلانی یا وریدی آنتی بادی ایمنی غیر فعال یا انتقالی ایجاد می گردد . دوام این نوع ایمنی كوتاه است و بستگی به نیمه عمرآنتی بادی در بدن فرد دریافت كننده دارد و این مدت در حدود 3 تا 4 هفته می باشد .در صورت تجویز آنتی ژن كه شامل میكرو ارگانیسم ضعیف شده ، كشته شده و یا اجزاء آن می شود دستگاه ایمنی فرد دریافت كننده تحریك و به طور فعال آنتی بادی تولید می كند . ایمنی بدست آمده در این حالت را ایمنی فعال گویند . دوام این نوع ایمنی ، طولانی تر از نوع غیر فعال است .

ایمن سازی فعال یا واكسیناسیون

واكسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزشی است كه به وسیله آن با هزینه كم می توان از ابتلاء به بیماریهای عفونی جلوگیری كرد . با اجرای برنامه واكسیناسیون همگانی در جهان ، شیوع بسیاری از بیماریهای خطرناك در بین شیرخواران ، كودكان و بالغین كاهش بارزی پیدا كرده است به طوری كه اكنون شیوع بیماریهای خطیری چون دیفتری ، كزاز ، سیاه سرفه ، سرخك و فلج كودكان با واكسیناسیون همگانی با موفقیت كنترل و در بسیاری از كشورها عملاً به حداقل میزان خود رسیده است ، یا ببیماری آبله كه با واكسیناسیون همگانی و پیگیری جهانی ریشه كن شده است .
برای بیش از 20 بیماری انسان ، اكنون واكسن تهیه شده است كه تعدادی از آنها بطور همگانی و بقیه در شرایط خاصی ، مورد استفاده قرار می گیرند .تصمیم برای تهیه و استفاده از واكسن ، جهت یك بیماری بر اساس نتیجه موازنه دو موضوع ، یكی میزان احتیاج به واكسن و دیگری خطرات و عوارض ناشی از آن گرفته می شود .میزان اثر پیشگیری كننده واكسن یك بیماری ، از مقایسه تعداد مبتلایان دو گروه افراد واكسینه شده و نشده ای كه به طور تصادفی در معرض بیماری قرارمی گیرند بدست میآید .موثرترین واكسنها آنهائی هستند كه مكانیسم پیشگیری حاصل از مرحله بهبودی در شكل طبیعی بیماری را تقلید كنند .

رابطه بین نوع واكسن با ایمنی حاصل

واكسن های با اجرام زنده كه از قدرت بیماریزایی آنها كاسته شده است ، معمولاً با دو واحد می توانند ایمنی موثر و طولانی نسبت به واكسن های كشته شده ایجاد كنند . این واكسن ها علاوه بر سیستم ایمنی هومورال سیستم ایمنی سلولی را نیز تحریك می نمایند ، این نوع واكسنها تمایل دارند واكنشهای مشابه شكل طبیعی بیماری به خصوص در افراد با نقص ایمنی را ایجاد كنند .برای اینكه با واكسنهای كشته شده ایمنی كافی و بمدت طولانی بدست آید ، بایستی این واكسنها ابتدا در چند نوبت تزریق گردند و برای جلوگیری از كاهش سطح آنتی بادی و ادامه ایمنی اغلب لازم است كه تزریق واكسن در آینده یادآوری شود .
کلمات کلیدی:

واکسن
ایمن سازی
واكسیناسیون

فهرست مطالب

بخش یك واكسیناسیون 1

فصل اول:بیماریهای دارای واكسن 1

كلیات واكسیناسیون 1
ایمن سازی فعال یا واكسیناسیون 2
رابطه بین نوع واكسن با ایمنی حاصل 3
تاریخچه واكسیناسیون 4
واكسن چیست و چگونه تولید می شود ؟ 7
پیش گیری و كنترل : 17
روش مبارزه با بروسلوز در گاوداریهای صنعتی و نیمه صنعتی بر اساس: 18
پیش گیری و كنترل : 39
پیش گیری و كنترل : 40

بخش دوم:برنامه گسترش ایمن سازی 47

فصل دوم:ایمن سازی 47

تاریخچه واكسیناسیون : 49
ذخیره سازی واكسن و زنجیره سرما : 49
واكسنهای برنامه روتین كشور ایران : 57
نكات مهم و كاربردی واكسنها : 68

بخش سوم:ایمنی زایی واكسنها 80

فصل سوم:پاسخ ایمنی به واكسنها 80

بیولوژی پاسخ ایمنی : 81
عواملی كه در بروز پاسخ ایمنی در مقابل واكسنها موثرند . 82
نحوه و محل تزریق : 82
ویژگی های یك واكسن : 83
تاثیر واكسیناسیون BCG : 83
ایمنی زایی واكسن هاری : 86
ایمن زایی واكسن HBV : 87

بخش چهارم:عوارض ناخواسته ایمن سازی 88

فصل چهارم:ایمن سازی 88

طبقه بندی پیامدهای نامطلوب پس از ایمن سازی (AEFIs) 89
عوارض خفیف و شایع واكسن و درمان آنها 92
2-1- پیامدهای نابجای مربوط به خطای برنامه (Programme error) 96
عوارض حاصل از خطای برنامه : 97
برای جلوگیری از خطاهای برنامه : 99
تكامل احساسی 124
ارزیابی تكامل و تغییرات بیولوژیك 145
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه كارشناسی بهداشت عمومی با عنوان تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشچویان دانشكده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی در مورد اكستازی و عوارض ناشی

امروزه اعتیاد مشكل بزرگ جوامع است و معضلی است كه خانواده‌ها از آن هراس دارند اما دیری نیست كه بلای عظیم‌تری نازل شده و ناجی گول‌زننده با عنوان قرص‌های شادی‌بخش وارد بازار شده است

دسته بندی بهداشت عمومی
فرمت فایل doc
حجم فایل 333 کیلو بایت
تعداد صفحات 132
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه كارشناسی بهداشت عمومی با عنوان تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشچویان دانشكده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی در مورد اكستازی و عوارض ناشی از مصرف آن در سال 1387

چكیده:
امروزه اعتیاد مشكل بزرگ جوامع است و معضلی است كه خانواده‌ها از آن هراس دارند اما دیری نیست كه بلای عظیم‌تری نازل شده و ناجی گول‌زننده با عنوان قرص‌های شادی‌بخش وارد بازار شده است و این در حالی است كه عموم جامعه خصوصاً جوانان از عوارض مصرف این قرصها كه در اكثر موارد خطرآفرین نیز هست و گاه حتی یكبار مصرف آن باعث ایجاد عوارض بلندمدت می‌شود اطلاعی ندارند، همچنین سهولت دسترسی به این مواد و عدم آگاهی جوانان در این مورد آثار زیانبار آن را چندین برابر كرده است. لذا محققین این پژوهش با هدف ارائه آموزشهای لازم در این زمینه، سعی در تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در قالب تحقیقی با عنوان تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در مورد اكستازی و عوارض ناشی از مصرف آن دارند.
کلمات کلیدی:

اعتیاد
اكستازی
قرص‌های شادی‌بخش
متیلن دی اكسی متامفتامین (MDMA)
دانشچویان دانشكده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی

مواد و روشها:
در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 254 دانشجوی مقطع كارشناسی از دانشكده‌های بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه مشتمل بر چهار بخش: مشخصات دموگرافیك، سؤالات سنجش آگاهی، سؤالات سنجش نگرش و سؤالات مربوط به برخی رفتارها و ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه بود. سؤالات مربوط به آگاهی و نگرش امتیازبندی گردید، همچنین روایی آن به روش اعتبار محتوا سنجیده شد، بدین صورت كه پرسشنامه توسط متخصصین و اساتید مربوط به موضوع مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاح و پایلوت پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. پس از تكمیل پرسشنامه‌ها، اطلاعات رمزگذاری شده و داده‌های اصلی بوسیله‌ی برنامه‌های Excell و Spss و با آزمون آماری T.Test و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
فهرست مطالب
چكیده 1
فصل اول 5
بیان مسأله 6
فصل دوم 11
– كلیات 12
تاریخچه 13

الگوی مصرف اكستازی 13

سیر مصرف اكستازی در ایران و جهان 15

بحران های بوجود آورنده توسط اكستازی 16

آسیبهای اجتماعی اكستازی17

جوانان و اكستازی 18

علائم، اثرات و عوارض اكستازی 19

پیشگیری اكستازی 22
– مروری بر مطالعات انجام شده در ایران و جهان 23
مروری بر مطالعات انجام شده در ایران 23
مروری بر مطالعات انجام شده در جهان 27
فصل سوم 34
– اهداف پژوهش 35
هدف كلی 35
اهداف اختصاصی 35
– سوألات پژوهش 36
سوألات توصیفی پژوهش 36
فرضیات پژوهش 37
هدف كاربردی 38
تعریف مفاهیم و واژه های كلیدی 38
جدول متغیرها 40
مواد و روش ها 41
نوع مطالعه 41
تكنیك و روش جمع آوری اطلاعات 41
اعتبار و اعتماد پرسشنامه 41
ابزار گردآوری داده ها 42
جامعۀ مورد بررسی 43
روش نمونه گیری 43
روش تجزیه و تحلیل داده ها 43
نحوه اجرای پژوهش 44
رمزگذاری و امتیازبندی سوألات 44
ملاحظات اخلاقی 45
محدودیتهای پژوهش 46
فصل چهارم 47
– یافته های پژوهش 48
یافته های توصیفی پژوهش 48
یافته های تحلیلی پژوهش 61
بحث و نتیجه گیری 102
پیشنهادات 110
منابع و مأخذ 111
– پیوست 116
پرسشنامه 116
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود